DARBUOTOJŲ SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOSAUGOS GRUPĖS VADOVO (-ĖS)