BIURO ADMINISTRATORIAUS(-ĖS) – DARBO UŽMOKESČIO SPECIALISTO(-ĖS)