“Tech Arts” Bendruomenės & Projektų koordinatoriaus(-ės)