Atgal

Sutikimas

SUTIKIMAS
Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 
Kokiu tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?
Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti, ar Jūs tinkate tokiam darbui, ir pristatyti Jus savo klientams - darbdaviams. Tam mes ir mūsų klientai turime įvertinti, ar Jūsų išsilavinimas, patirtis, asmeninės ir kitos savybės atitinka darbdavio reikalavimus.
Kokius asmens duomenis mes tvarkysime?
Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, linkedin nuorodą, darbinę patirtį, profesiją, išsilavinimą, asmenines bei kitas savybes, specialiuosius įgūdžius, vertinimo rezultatus, kandidato bendravimo su Vykdytojais ir su Užsakovu informaciją,  rekomendacijas, atvaizdą.
Iš kur mes rinksime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes gausime iš skirtingų šaltinių. Dažniausiai  – iš Jūsų paties(-čios), kai Jūs mums pateiksite savo gyvenimo aprašymą, dalyvausite pokalbiuose su mumis ir Klientu ar bendrausite telefonu, el.paštu ar kitomis priemonėmis, atsakinėsite į klausimus ir kt.
Jūsų duomenis mes taip pat gausime iš trečiųjų asmenų, pvz. Jūsų buvusių ar esamų kolegų, darbdavių ar pažįstamų. Šiais būdais informacija ir duomenis apie Jus mes rinksime tik Jums su tuo sutikus arba Jus iš anksto apie tai informavę.
Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz. mūsų interneto svetainės, kitų interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų registrų ir pan.
Visais būdais gautus duomenis mes galėsime apjungti siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.
Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes perduosime mūsų klientams – darbdaviams. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojai. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šio sutikimo pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.
Be to, Jūsų asmens duomenis mes galėsime perduoti kitiems asmenis, kurie mums teikia paslaugas, reikalingas mūsų veiklai vykdyti, pvz. techninių paslaugų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams.
Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 3 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Jei Jūs bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo gavimo dienos.
Ar mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?
Taip, mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
Šiuo tikslu mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, linkedin nuorodą, darbinę patirtį, profesiją, išsilavinimą, asmenines bei kitas savybes, specialiuosius įgūdžius, vertinimo rezultatus, kandidato bendravimo su Vykdytojais ir su Užsakovu informaciją,  rekomendacijas, atvaizdą.
Duotą sutikimą, tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs galėsite bet kada lengvai atšaukti susisiekdami su mumis.
Kaip su mumis susisiekti?
Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis telefonu: +37052335539 ir el.paštu: vip@vipconsultants.lt.
 
Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinkate.
Jeigu nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, siųsdami savo gyvenimo aprašymą, nurodykite, kad norite dalyvauti tik konkrečioje atrankoje.

Sutikimo paskelbimo data 2018 m. gegužės 25 d.
Susisiekite su mumis
 
Darbo pasiūlymai:
EUROGLASS DISTRIBUTION
PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė)